Privacy voorwaarden

Eisenga Kaas verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Eisenga Kaas.

Persoonsgegevens

Eisenga Kaas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Eisenga Kaas verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar diensten. Persoonsgegevens die Eisenga Kaas mogelijk verwerkt voor verschillende doeleinden zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

 

Doelen en grondslag

Eisenga Kaas verwerkt persoonsgegevens met als doel overeenkomsten tussen u en Eisenga Kaas uit te voeren. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren. Voor de volgende doelen verwerkt Eisenga Kaas persoonsgegevens:

  • Uw order te kunnen afhandelen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U aanbiedingen te kunnen doen
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Eisenga Kaas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eisenga Kaas, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

Beveiliging

Eisenga Kaas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eisengakaas.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eisenga Kaas deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eisenga Kaas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Eisenga Kaas gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eisenga Kaas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Eisenga Kaas website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Eisenga Kaas vastgelegd en bewaard worden. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Eisenga Kaas vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eisenga Kaas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@eisengakaas.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Eisenga Kaas niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 

Vragen en feedback

Eisenga Kaas controleert regelmatig of zij aan de privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over het privacy beleid bij Eisenga Kaas, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:

 

info@eisengakaas.nl

Eisenga Kaas

Ploeggang 16

8431 NG Oosterwolde